Merkezi Konumda

Güvenilir

Okul Öncesi Eğitim

Yaratıcı Drama

Çocuğun sosyal gelişimi hızlandıkça kendine güveni artmaktadır. Çocuklarda problem çözme ve iletişim becerileri gelişmektedir. Drama pasiflikten ziyade aktif katılımı, bağımsız olmayı, demokratik olmayı, kişinin kendi becerilerinin farkında olmasını sağlamaktadır. Hayal kurma yeteneğini güçlendiren drama çocukların hayata tek bir yönden bakmamasını olaylara çok boyutlu bakmasını sağlar.

Okul öncesi dönemde geniş bir yer tutan drama, ezberin kenara itilerek uygulamanın ön plana çıkmasında büyük rol oynamaktadır. Çocuklar yaratıcı drama ile kendilerini birçok farklı duygu ve durum içerisinde düşünürler bu da empati kurma yeteneği kazanmalarını aynı zamanda insan haklarına saygı duymayı öğrenmelerine yardımcı olur.

Jimnastik

0-6 yaş grubu öğrencilere jimnastik salonumuzda jimnastik eğitimi verilmektedir. Jimnastik, çocukların hem boy gelişimini hem ruhsal gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Aynı zamanda bu spor dalı bireylere ileriki yaşamlarında olumlu bir kişiliğe sahip olmasına yardımcı olur.

Biyolojik gelişime katkısı kadar çocukların esneklik ve estetik duruş kazanması, atak ve çevik olması gibi birçok gelişimi de bu sporla kazanılır. Temel jimnastik eğitimde amacımız; çocuklara oyun eşliğinde kültür-fizik hareketlerini doğru bir şeklide öğretmek ve bu sayede esneklik-kuvvet ve koordinasyon becerilerini kazandırmak, kas sistemlerini geliştirip, yapılacak ileri hareketlere hazırlanmak ve motor gelişimlerini sağlamaktır. Jimnastik, hiperaktif çocukların daha sakin davranış sergilemesine, duruş bozukluklarının düzelmesine, iletişim kurmada zorluk yaşayan çocukların da çözüm odaklı yaklaşımlarına yardımcı olur.

pic-30
maggie-markel-oRbtEWw_l04-unsplash

Sanat Atölyesi

Yapıyı anlamak için bileşenlerine ayırmak ve parçaları bir araya getirerek yeni bir yapı oluşturmak kâğıt ve ahşap ürünlerinin ana temasıdır. Böylece kâğıt katlama, kesme ve ahşap oyuncak sanatı ile uğraşan çocukların, analiz ve sentez yeteneği daha hızlı gelişmektedir. Çocuklar ayrıca çeşitli sembolik ortamlar yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade etme gereksinimi duyarlar. Zihinlerinde
hayali resimler ve bunlara bağlı fikirler oluşturarak dış dünya ile bunları değişik yollarla paylaşmaya çalışırlar. Bunu yaparken kelimeler, mimikler, resimler ve dans kullanılabileceği gibi
origami ve ahşap ürünler tasarlama da iyi bir yoldur.

Müzik ve Ritim

İşitsel becerilerin gelişmesine yardımcı olan en önemli unsurlardan biriside müziktir. Okulumuzda, çocuklarda ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek için, ses estetiğinin gelişimine
katkıda bulunmaya yönelik uygulamalar ve orff metotlu müzik çalışmaları yapılmaktadır. Bu ders kapsamında çocukların sosyalleşme, dil gelişimi, bir gruba ait olma, ritme karşı duyarlı olma, kendilerini ifade etme, güven ve başarı duyguları kazanmaları amaçlanmıştır.

anaokulu-muzik

Dans

Dans çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Dans etmek çocuğun özgüvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler. Kendi bedeni ile daha yakın olan bu çocukların öz güvenleri, benlik saygıları da daha yüksek olur. Düzenli dans etmek, çocuğun esnekliğini, dengesini, fiziksel gücünü, grupla birlikte hareket etme becerisini ve koordinasyonunu artırır. Düzenli olarak uğraşılan dans, çocukta dikkat becerilerini de geliştirdiği için bu durum eğitiminde öğrenme kolaylığı oluşturacaktır. Aynı zamanda yeme alışkanlıkları da daha düzenli olmaktadır.