Hakkımızda

Subayevleri’nin en iyi öğretmen kadrosu ile tanışmak için acele edin.

Hakkımızda

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Subayevleri Yıldızlar Anaokulu 30 yıldır eğitim öğretim hayatında, faaliyet gösteren, alanında uzmanlaşmış yetkin kişilerce kurulmuştur. Subayevleri Yıldızlar Anaokulundaki eğitim ve öğretim programlarındaki temel hedeflerimiz çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemektir. Çocuklarımızın günlük programda düşünme, sorgulama, inisiyatif alabilme, yapmak istediklerini planlayabilme, planladıklarını gerçekleştirebilme ve yaptıklarını değerlendirebilme becerileri desteklenir. Sıklıkla değişim gösteren fiziksel mekan düzeni ve materyaller sayesinde yeni ortamlarda kendilerini güvende hissetme ve yaratıcı düşünme becerileri güçlendirilir. Eğitim programı uygulanırken çocukların gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Olumlu öğretmen-çocuk yaklaşımı, gelişim süreçlerinin takibi ve okul-aile iletişiminde şeffaflık değer verdiğimiz en önemli unsurlardır. Subayevleri Yıldızlar Anaokulu olarak amacımız, çocuklarımızın ilköğretim ve sonrasındaki eğitim yolculuklarına sağlam ve emin bir adımla başlamalarına destek olmaktır.

Mutlu çocuklar için

Eğitim sürecimizin başladığı ilk gün itibari ile psikolog ve öğretmenlerimiz çocuklarımızı her ortamda gözlemler. Bu değerlendirmeler sınıflarda, yemekhanede, arkadaşları ile grup oyunlarında, atölye çalışmalarında ve branş derslerde yapılır. Her çocuğumuzun sosyal/duygusal gelişimi, ilişkileri, rolleri, davranışları, beceri ve iletişimi psikolog gözüyle değerlendirilip sizlere dönemsel raporlarda sunulur.

h-02